הבטיחות בעסק מנוהלת ומפוקחת על ידי ממונה בטיחות. הוא יכול להיות עובד שכיר או ממונה במיקור חוץ אשר מייעץ חיצונית. בכל מקרה, התפקיד הינו רב אחריות בגלל שקיימת חשיבות רבה למניעת תאונות מכל סוג שהוא העלולות לפגוע בעובדים, מבקרים, לקוחות ועוד, במקרים חמורים לגרום גם למוות. כל תקלה היא פתח לשיבוש הפעילות, לחקירות, לאובדן ימי עבודה, להפעלת פוליסות ביטוח קיימות ותשלומי כספים. בעקרון, אלו עלולות לפגוע במוניטין של העסק כמעסיק וכגורם עסקי יציב.

תפקידים ומשימות לממונה בטיחות

ממונה בטיחות מייעץ לגבי הנושאים החשובים אליהם יש להתייחס בכל עסק בהתאם לסיכונים עימם הוא מתמודד. כך, בעת עיסוק בחומרים מסוכנים, לסכנה מאש, לעבודות מסוכנות בגובה ובעייתיות אחרות, לפעילות מעבדות של חומרים כימיים מסוכנים, לעשן ואוויר מזוהם הנלווה לתהליכי ייצור מסוימים וכן הלאה. הוא מכין מערך בטיחות ומפקח עליו, כותב הנחיות, עורך הדרכות ומזמין השתלמויות, ממנה נאמני בטיחות במחלקות, מדריך איך להימנע מתקלות ומה לעשות כאשר הן קורות ועוד. 

מבדקי איכות – לתוצר איכותי

מבדקי איכות הינם חלק חשוב ובלתי נפרד בכל תהליכי הייצור. המטרה העיקרית היא, כמובן, לייצור מוצרים איכותיים אשר יעמדו היטב במבחן השוק והלקוחות. תהליכי הבדיקות אינן נעשות רק בסוף פס הייצור אלא לכל אורכו ובעיקר בנקודות בעייתיות. הפתרונות המוצעים תורמים לתהליך ומונעים נזקים כספיים, חוסכים זמן עוגמת נפש ועוד. יש צורך להגדיר תקנים, לבנות מערך בדיקות מקצועי שבמקרים רבים הינו גם ממוחשב, להכניס שיטות בדיקה נאותות ובנוסף, גם להוסיף כלים חשובים למשימות מוגדרות. ככל שהמוצר יהיה איכותי, כך יגדלו המכירות והרווחים הנלווים ויתווסף עוד נדבך למוניטין הנבנה.

נאמני בטיחות נדרשים בכל חברה

נאמני בטיחות נבחרים מתוך מערך העובדים הקיים במפעל בהתאם לתקנים רשמיים מחייבים. תפקידיהם הם לעמוד על תנאי הבטיחות והגהות ולפעול למען שיפורם, להדריך את העובדים ולייעץ להם בכל הנוגע לבטיחות וגהות, להודיע בכתב למנהל או בא כוחו על ליקויי בטיחות קיימים. לעיין בכל מסמך הנוגע לבטיחות המופק או קשור למפעל ולהילוות למפקח עבודה בכל ביקור במפעל. בגלל הנושא המורכב והחשוב יש צורך ללמוד אותו בקורס נאמני בטיחות המאורגן על ידי מומחים לנושא. תוכלו לפנות אל "שחר הנדסת בטיחות" העוסקת בכל נושא הבטיחות בעסק, ובכלל זה חומרים מסוכנים, מספקת הדרכות בטיחות ומייעץ במערכות ניהול בטיחות ואיכות סביבה.

השאירו תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here